Blog

Bezpłatne nadgodziny? Co z tym zrobić?

24.11.2021

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy niejednokrotnie spotkali się z sytuacją, kiedy musieli zostać w pracy po godzinach. Zdarza się, że niekiedy sami zabiegają o godziny nadliczbowe, aby otrzymać wyższe wynagrodzenie. Co jednak w przypadku kiedy pracodawca nie gwarantuje nam zarobku, a nadprogramowe godziny spędzone w pracy to bezpłatne nadgodziny? Dowiedz się, gdzie zgłosić bezpłatne nadgodziny oraz jak wygląda urlop bezpłatny a nadgodziny w pracy.

Urlop bezpłatny a nadgodziny – jak oszukiwani są pracownicy?

Nadgodziny, to nic innego, jak obowiązki zawodowe wykonywane przez pracownika po upływie normy czasu pracy zawartego w umowie. Taka sytuacja może mieć miejsce w dwóch przypadkach, w przypadku szczególnych potrzeb zgłoszonych przez pracodawcę jak np. choroba innego pracownika lub konieczność zapewnienia ciągłości produkcji/sprzedaży oraz w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia tj. akcja ratunkowa. Ze względu na obowiązujące przepisy pracownik nie ma prawa odmówić wykonania nadgodzin, z tego obowiązku zwolnione są jedynie kobiety w ciąży, nieletni pracownicy oraz osoby opiekujące się małym dzieckiem. Niezależnie od tego, jaka sytuacja spowodowała konieczność pozostania w pracy w wymiarze nadliczbowym, nie mogą to być bezpłatne nadgodziny.

Pozostanie w pracy w większym wymiarze godzin niż obowiązujący czas pracy w umowie, musi zostać odpowiednio wynagrodzony. Ponadto za pracę w czasie nocy, świąt lub dni wolnych od pracy nadgodziny muszą być opłacone o 100% wyższą stawką, niż ta zawarta w umowie. Pozostanie w pracy po godzinach w standardowe dni robocze, wymaga wypłaty zwiększonej o 50% stawki godzinowej. Urlop bezpłatny a nadgodziny? To jedyna forma, w której pracodawca może nie wypłacić pieniędzy za przepracowany czas. Niejednokrotnie w wielu firmach dochodzi do nadużyć, a pracodawcy skutecznie zamiatają pod dywan dodatkowe godziny wykonane przez pracowników, nie wpisując ich do ewidencji czasu pracy.

Gdzie zgłosić bezpłatne nadgodziny?

Zdarza się, że pracodawca nie płaci pracownikom za dodatkowe godziny spędzone w pracy na wykonywaniu czynności służbowych, w takim wypadku należy się zastanowić, gdzie zgłosić bezpłatne nadgodziny. Jeżeli doszło do sytuacji, że Twój pracodawca nie wypłaca Ci wynagrodzenia za nadgodziny, warto zastanowić się nad złożeniem pozwu do sądu pracy, żądając wypłaty należnych zaległości powiększonych o odsetki spowodowane opóźnieniem. Aby dowiedzieć się więcej na temat prawa pracy, można zajrzeć na stronę Whiblo.pl i zasięgnąć większej ilości porad dotyczących prawa pracowników.
Urlop bezpłatny a nadgodziny, czy możemy wybrać dni wolne, za nadliczbowy czas spędzony w miejscu pracy? Według kodeksu pracy, na prośbę pracownika możesz złożyć pisemny wniosek o udzielenie czasu wolnego w dokładnie takim samym wymiarze, jaki wynosił nadliczbowy czas pracy. W takim przypadku pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za przepracowane godziny. Wymiana czasu pracy na dni wolne może nastąpić z wniosku pracownika lub z inicjatywy pracodawcy, który odgórnie narzuca przymus pobrania dni wolnych za nadliczbowe obowiązki. W tej sytuacji jednak należy pamiętać, że czas wolny musi być o 50% dłuższy od godzin nadliczbowych.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!