Blog

Co to jest nepotyzm?

04.11.2021

Być może byłeś świadkiem sytuacji, w której ktoś zdobył posadę wyłącznie z powodu pokrewieństwa z kierownikiem bądź dyrektorem firmy, a nie dzięki swoim kompetencjom. Proceder ten nazywa się nepotyzmem. Stanowi on niestety jedną z częstych i głównych patologii rynku pracy, zwłaszcza w organach instytucji publicznych.

Słowo nepotyzm wywodzi się od łacińskiego nepos, czyli siostrzeńca, bratanka i wnuka. Pojęcie to oznacza faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk, a także już zatrudnionych pracowników będących osobami spokrewnionymi lub zaprzyjaźnionymi z pracodawcą. Nepotyzm przejawia się m.in. tym, że osoba nieposiadająca kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku dostaje podwyżkę, awans, lepsze warunki w umowie lub po prostu zostaje zatrudniona wyłącznie ze względu na relacje łączące ją z kierownikiem bądź szefem.

Nepotyzm w pracy jest zjawiskiem o charakterze korupcyjnym, związanym z osiąganiem pozycji społecznych (rozdawaniem godności czy powierzaniem funkcji), korzyści materialnych albo innych przywilejów przez konkretne osoby nie ze względu na ich umiejętności i wiedzę, ale powiązania rodzinne lub bliską znajomość z pracodawcą. W nepotyzmie członkowie rodziny są traktowani przez pracodawcę lepiej od innych osób, nawet w sytuacji, gdy ich zachowanie jest niewłaściwe, a obowiązki wykonywane nierzetelnie.

Zatrudnianie osób z rodziny budzi szczególne kontrowersje w przypadku instytucji publicznych i państwowych, np. urzędów czy spółek Skarbu Państwa, ponieważ zarządzają one pieniędzmi wszystkich podatników. Przedsiębiorca prywatny zatrudniający członka swej rodziny ryzykuje własnym majątkiem, jeśli osoba ta nie sprawdzi się w pracy. Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach w państwowych instytucjach nie ponoszą takiego ryzyka.

Nepotyzm a prawo

A jak przedstawia się kwestia takiego zagadnienia, jak: nepotyzm a prawo? Otóż w polskim prawie obowiązuje zakaz zatrudniania krewnych w samorządach, urzędach publicznych oraz na niektórych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa i na państwowych uczelniach. W jednym urzędzie nie mogą pracować razem małżonkowie, a także członkowie rodzin pierwszego stopnia powinowactwa oraz do drugiego stopnia pokrewieństwa. Wymóg ten obowiązuje w przypadku, gdy członek rodziny podlega służbowo innemu krewnemu. Zasada dotyczy wszystkich urzędów, ale tylko niektórych stanowisk w firmach należących do państwa.

Jeśli chodzi o nepotyzm w pracy w prywatnych przedsiębiorstwach, to nie istnieją przepisy prawa, które określałyby wymagania i zasady dotyczące zatrudniania krewnych czy znajomych w takich firmach. Wiele z nich tworzy jednak wewnętrzne kodeksy, które w różnym stopniu zabraniają pracy i zatrudniania członków rodziny w relacji szef-podwładny.

Nepotyzm w pracy jest rozumiany jako patologia i nadużycie w życiu publicznym, ponieważ zaburza w demokratycznym społeczeństwie poczucie równości i sprawiedliwości w zakresie zatrudnienia, dając nieuzasadnioną przewagę krewnym wobec innych osób. Wiąże się także z wieloma negatywnymi konsekwencjami dla samej organizacji lub firmy, takimi jak m.in.: obniżona wydajność i jakość pracy, zwiększona rotacja pracowników, częste konflikty i rywalizacja w zespole, niszczenie wizerunku marki, pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa czy też utrata zaufania zespołu do pracodawcy.

Gdzie zgłosić zatrudnianie osób z rodziny? Skorzystaj z pomocy Whiblo

Wiedząc już, co to jest nepotyzm w pracy, być może zastanawiasz się, jak mu przeciwdziałać albo gdzie i komu zgłosić zatrudnianie krewnych bądź znajomych osoby na kierowniczym stanowisku. Jeśli w Twoim miejscu pracy dochodzi do dyskryminacji, przełożony nagradza jedynie członków własnej rodziny albo bliskich znajomych, masz narzędzia, aby z tym walczyć. Możesz zgłosić sytuację do sądu pracy, jednakże rozwiązanie to wiąże się z koniecznością sporządzenia stosownego pisma, a także podania swoich danych osobowych. To sprawia, że wiele osób, mimo że wiedzą one o nieprawidłowościach, nie zgłasza ich w obawie o konsekwencje, jakie mogą im grozić ze strony pozwanego, włącznie z groźbą utraty pracy.

Alternatywą dla tego rozwiązania może stać się skorzystanie z aplikacji Whiblo. To nowoczesne narzędzie, które umożliwia prowadzenie korespondencji z sygnalistą informującym o nepotyzmie bez obowiązku podawania przez niego jakichkolwiek danych kontaktowych. Whiblo gwarantuje bezpieczeństwo i komfort zgłaszania nieprawidłowości. Anonimowość sprawia, że osoba czuje się bezpieczniej, a dzięki temu nie boi się mówić wprost o nieprawidłowościach, których doświadczyła bądź była świadkiem. Innowacyjne oprogramowanie pozwala zatem zaangażować pracowników w sprawy organizacji, co pomaga tworzyć stabilny, silny biznes i lepsze środowisko pracy. Służy ponadto kreowaniu zaufania oraz pozytywnego wizerunku marki jako rzetelnego partnera biznesowego i pracodawcy.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!