Blog

Czy bezpłatny staż jest legalny?

08.11.2021

Wiele osób chcących zdobyć doświadczenie w swoim zawodzie niejednokrotnie decyduje się na poszukiwanie staży. Często w takim przypadku można trafić na ogłoszenia, które w swojej ofercie zawierają bezpłatny staż w prywatnej firmie, ale czy bezpłatny staż jest legalny?

Czy staż może być bezpłatny?

Odbywanie stażu to nic innego jak nabywanie umiejętności zawodowych w konkretnej firmie. Najczęściej taka praktyka stosowana jest przez Urzędy Pracy, które posyłają zarejestrowanych bezrobotnych na konkretne staże do wybranych firm, z którymi mają podpisane umowy. W takim przypadku umowa o bezpłatny staż pracownika nie jest podpisywana bezpośrednio z Tobą, a odbywa się na zasadzie regulacji między Urzędem Pracy a wskazaną firmą, dla której będziesz świadczyć usługi. Przystąpienie do stażu generuje wiele korzyści takich jak zebranie cennego doświadczenia, które będziesz mógł udokumentować w swoim CV, pozyskanie większych możliwości na rynku pracy, na którym obecnie liczą się najbardziej pozyskane umiejętności oraz przyznanie stypendium, które wynosi 140% zasiłku dla bezrobotnych, wypłacany przez PUP.

Ze względu na trzy różne formy stażu uregulowane prawnie Kodeksem pracy możemy wyróżnić wspomniany staż przyznawany przez Powiatowy Urząd Pracy, bezpłatny staż studencki, często również określany mianem praktyk, który ma na celu zwiększenie kompetencji zawodowych oraz bezpłatny staż w prywatnej firmie. Ten ostatni może być powszechnie akceptowany i zgodny z obowiązującym prawem w przypadku, gdy nowy pracownik nie posiada konkretnie określonych obowiązków, a jego obecność w firmie działa na zasadzie obserwatora przyuczającego się do zawodu. Aby bezpłatny staż mógł funkcjonować, musi zostać podpisana umowa o bezpłatny staż pracownika ze stażystą w formie umowy zlecenia z zawarciem informacji o elastycznym czasie pracy oraz braku podległości kierownictwu firmy lub zawarcie umowy o praktyki, która zawiera konieczność zapewnienia stażyście warunków do praktycznego zdobycia umiejętności z wykorzystaniem posiadanej wiedzy.

Umowa o bezpłatny staż pracownika – jak zgłosić nadużycia?

Czy bezpłatny staż jest legalny? To zależy od rodzaju podpisanej umowy oraz osoby kierującej nowego podopiecznego do przyuczenia do zawodu. W przypadku studentów i uczelni odbywanie bezpłatnych staży jest powszechnie praktykowane i uznawane za legalne, podobnie w przypadku firm prywatnych, z którymi stażysta podpisał odpowiednią umowę, dlatego bezpłatny staż w prywatnej firmie jest zgodny z obowiązującym prawem pracy. Istnieje możliwość, że pracodawca ustala minimalne wynagrodzenie za powierzone obowiązki, jednak nie jest to konieczność. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wysłania pracownika na staż za pośrednictwem Urzędu Pracy, w takim przypadku obowiązkiem jest wypłacenie pensji stażyście ze względu na podpisanie umowy między urzędem a firmą o dofinansowanie. Aby zwiększyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, warto odwiedzić Whiblo.pl i zapoznać się z informacjami dostępnymi na blogu firmy.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!