Blog

Dyskryminacja kobiet w pracy? Jak ją zwalczyć będąc pracodawcą?

09.11.2021

Postrzeganie roli kobiet w organizacji zmienia się na lepsze od lat. Pomimo to wciąż dyskryminacja kobiet w pracy stanowi poważny problem. W jaki sposób pracodawca może go zwalczyć?

Seksizm w miejscu pracy – czy to powszechny problem?

Według raportu „Gender Gap po polsku 2020” przygotowanego przez Stowarzyszenie Women in Technology Poland niemal połowa ankietowanych kobiet (42,6 proc.) spotkała się z umniejszaniem ich kompetencji zawodowych w miejscu pracy ze względu na płeć. Aż 37,6 proc. kobiet miało z kolei do czynienia z deprecjonowaniem ich zasług. Prawie co trzecia z badanych spotkała się natomiast w pracy z wykluczeniem ze względu na płeć.
Organizacja zadała te same pytania mężczyznom. Tu wyniki są zgoła inne. Tylko 28,4 proc. mężczyzn spotkało się z umniejszaniem ich zawodowych kompetencji w miejscu pracy, a 26,7 proc. – z umniejszaniem zasług. Podobne dysproporcje występują w przypadku podejścia do różnic w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet na podobnych stanowiskach.

W jaki sposób kobiety są dyskryminowane?

Badania te pokazują, że traktowanie pracownic gorzej jedynie ze względu na płeć wciąż ma miejsce i jest bardzo powszechnym problemem. Zjawisko seksizmu zostało nawet określone w odpowiednich przepisach prawa. Zgodnie z art. 18 Kodeksu pracy seksizmem jest „każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem albo skutkiem jest naruszenie jego godności, w szczególności stworzenie wobec niego wrogiej, zastraszającej, poniżającej, uwłaczającej bądź poniżającej atmosfery. Na tego rodzaju zachowanie mogą składać się werbalne, fizyczne albo pozawerbalne elementy, w tym molestowanie seksualne”.

W jaki sposób kobiety są dyskryminowane? Przede wszystkim muszą często mierzyć się z faktem, że mężczyźni zarabiają od nich więcej na analogicznych stanowiskach i w przypadku wykonywania tożsamych zadań. Awansują rzadziej i z większym trudem niż panowie, mimo że są tak samo kompetentne, doświadczone i dobrze wykształcone.

Nierzadko kobiety muszą mierzyć się także z nieufnością dotyczącą ich kompetencji w sytuacji, gdy wykonują zawody stereotypowo męskie. Kobiety pracujące na budowie, jako kierowcy tramwajów lub autobusów, czy też w warsztatach samochodowych często spotykają się z dyskryminacją nie tylko ze strony pracodawcy czy współpracowników, ale nawet klientów.

Dyskryminacja kobiet w pracy zaczyna się już często na etapie jej poszukiwania. Panie często muszą bowiem sprostać wielu niewygodnym pytaniom, które nie powinny paść w pracy czy na rozmowie kwalifikacyjnej. Pytań o sprawy prywatne, a zwłaszcza plany powiększenia rodziny, nikt nie zada mężczyźnie, a niestety kobiety wciąż są zmuszone do mierzenia się z nimi.

Seksizm w miejscu pracy to ponadto szereg innych zachowań, z którymi spotykają się pracownice wyłącznie dlatego, że są kobietami. Należą do nich pomijanie przy awansie, podwyżkach i nagrodach pracowniczych (np. premiach), publiczne poniżanie, utwierdzające w stereotypach żarty dotyczące płci oraz uwagi nie na miejscu. Dyskryminacja kobiet w pracy przejawia się także w protekcjonalnym traktowaniu kobiet, poniżaniu ich w obecności innych albo w rozmowach sam na sam, wyszydzaniu z uwagi na stereotypowe bądź rzeczywiste cechy dotyczące płci, jak również banalizowaniu wypowiedzi podczas spotkań pracowniczych. Do zachowań seksistowskich należą także m.in. nieprzydzielanie odpowiedzialnych zadań, wysyłanie na szkolenia wyłącznie mężczyzn oraz nierówne traktowanie w sytuacjach biznesowych, np. witanie się tylko z mężczyznami albo podejmowanie decyzji tylko w męskim gronie. Kobiety są ponadto narażone na nieodpowiednie gesty oraz naruszanie nietykalności osobistej, czyli molestowanie w miejscu pracy.

Zgłaszanie dyskryminacji – zrób to anonimowo z Whiblo

Seksizm w stosunku do kobiet to wciąż palący i częsty problem, z którym niestety niełatwo walczyć. Nierzadko zdarza się bowiem, że osobami dyskryminującymi są przełożeni i osoby na wyższych stanowiskach. Kobiety obawiają się konsekwencji ze strony przełożonego, gdy zaczną głośno mówić o tym, co je spotyka. Ale problemu tego nie wolno przemilczeć, a zgłaszanie dyskryminacji może zapobiec wielu nieszczęściom.

Problem seksizmu warto zgłosić, wykorzystując naszą aplikację Whiblo. To narzędzie pozwalające na w pełni anonimowe i bezpieczne poinformowanie o nieprawidłowościach w firmie. Oprogramowanie umożliwia prowadzenie korespondencji z sygnalistą bez konieczności podawania przez niego jakichkolwiek danych kontaktowych. Udowodniono, że pełna anonimowość ośmiela i zachęca do zgłaszania nieprawidłowości, co z kolei pomaga ulepszyć organizację i uczynić z niej lepsze środowisko pracy.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!