Blog

Gdzie zgłosić łamanie prawa pracy?

19.11.2021

Niejednokrotnie pracodawcy nadużywają swojego prawa i wykorzystują wielu pracowników, będąc przekonanym o tym, że nie poniosą żadnych konsekwencji. Tak naprawdę wiele zależy od Twojego przyzwolenia na nierówne traktowanie. Jeżeli w jakikolwiek sposób czujesz się pokrzywdzony i zastanawiasz się, gdzie zgłosić łamanie prawa pracy możesz dowiedzieć się jak zgłosić pracodawcę do PIP.

Najczęściej łamane prawa pracownicze

Jeżeli zastanawiasz się, gdzie zgłosić łamanie praw pracownika i gdzie zgłosić łamanie prawa pracy, warto na samym wstępie dowiedzieć się, jakie są najczęściej łamane prawa pracownicze. Wielu pracodawców dopuszcza się łamania praw swoich pracowników. Nie zawsze te prawa łamane są świadomie, niekiedy błędy wynikają z niewiedzy, rzadko, lecz jednak wciąż wykorzystywana jest niefachowość pracowników na temat zapisów w kodeksie pracy. Jednym z najczęściej nie przestrzeganych praw pracowników zatrudnionych w firmie jest brak otrzymania wynagrodzenia na czas. Niejednokrotnie wynika to z faktu, że pracodawca w danym okresie rozliczeniowym, najczęściej do 10 dnia każdego miesiąca nie posiada odpowiedniej kwoty, aby wszyscy pracownicy otrzymali należne im pieniądze. Jakiekolwiek opóźnienia niezależnie czy wynikają z niedopatrzenia pracodawcy, czy chwilowych kłopotów finansowych, są niezgodne z kodeksem pracy, dlatego może to już podchodzić pod łamanie praw pracownika.

Czas pracy to kolejne zagadnienie, które bardzo często może budzić wiele wątpliwości. Każdemu pracownikowi, który pracuje określony przedział czasowy w ciągu dnia, przysługuje odpowiedniej długości przerwa. Zdarza się, że ten czas nie jest przestrzegany, a pracownik w trakcie całego dnia nie ma możliwości kilkunastominutowego wypoczynku. Podobnie jest z zachowaniem odpowiednich odstępów między jednym a drugim dniem pracy oraz w przypadku firm, które pracują również w weekendy z zachowaniem co czwartej niedzieli wolnej. W każdym z tych przypadków dochodzi do łamania praw pracownika, które można zgłosić do odpowiedniej instytucji.

Jak zgłosić pracodawcę do PIP?

Najczęściej łamane prawa pracownicze, to szerokie zagadnienie. Ze względu na mnogość zapisów bardzo często do spornych sytuacji dochodzi w chwili zwolnienia pracownika. To wtedy pracodawca omija konieczność płacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop lub zapomina o wystawieniu świadectwa pracy. O tym gdzie zgłosić łamanie praw pracy, gdzie zgłosić łamanie praw pracownika oraz jak zgłosić pracodawcę do PIP dowiesz się z Whiblo.pl.
W chwili naruszenia jakichkolwiek z wymienionych praw, możesz udać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem zgłoszenia nieprawidłowości prowadzonych w firmie. Można to zrobić w sposób telefoniczny osobisty w formie ustnej, bez konieczności składania dokumentów lub drogą pisemną. Obecnie na stronie internetowej PIP dostępne są gotowe formularze, które można złożyć za pomocą e-skargi. Wszelkie skargi kontrolowane są z zachowaniem anonimowości osoby zgłaszającej, dlatego nie musisz się obawiać wykonywania tego typu czynności.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!