Blog

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop?

12.01.2022

Wypłacenie ekwiwalentu urlopowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jeżeli Twoja umowa o pracę wygasła lub została rozwiązana, masz prawo ubiegać się o należną kwotę za niewykorzystany urlop. Sprawdź, do kiedy powinieneś wykorzystać zaległe wolne w pracy oraz jak wyliczyć ekwiwalent.

Co to jest ekwiwalent urlopowy?

Ekwiwalent urlopowy jest to kwota pieniężna, przysługująca pracownikowi, który kończy swoją pracę w danej firmie i posiada na swoim koncie niewykorzystany urlop zarówno z roku bieżącego, jak i zaległego. Ekwiwalent urlopowy przysługuje osobie, która rozwiązała umowę ze swoim pracodawcą. Przełożony jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi należnej sumy, co zostało zawarte w 171 artykule kodeksu pracy.

Jeżeli nie wykorzystałeś swojego urlopu, to po rozwiązaniu umowy masz prawo do wypłaty ekwiwalentu. Istnieje jeden wyjątek od tej reguły, który opisuje artykuł 171.3 kodeksu pracy. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia kwoty wówczas, gdy wspólnie ustalicie, że wykorzystasz wolne od pracy podczas kolejnego zatrudnienia. Istotnym warunkiem jest objęcie stanowiska u tego samego przełożonego. Natomiast nowy kontrakt musi zostać podpisany tuż po rozwiązaniu poprzedniego.

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop?

W przypadku, gdy posiadasz niewykorzystany urlop, który został ustalony w planie urlopów lub za porozumieniem z pracodawcą, to pracodawca ma obowiązek udzielić ci go najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wówczas przełożony nie musi uzgadniać z tobą terminu, ale musi udzielić wolnego zgodnie z określonymi przepisami w Kodeksie Pracy. Gdy nie zostanie udzielony w przewidzianym czasie, będzie to oznaczało wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które grozi karą grzywny.

Jeśli nie zdążyłeś zrealizować swoich dni wolnych, a twoja umowa wygasła lub odszedłeś z miejsca pracy, powinieneś wiedzieć jak wyliczyć ekwiwalent za urlop. Należy ustalić współczynnik za pomocą odjęcia łącznej liczby niedziel i świąt od liczby dni w danym roku kalendarzowym. Wynik należy podzielić przez 12, ponieważ tyle miesięcy stanowi rok. Stosujesz wskaźnik, który dotyczy roku, w którym nabyłeś prawo do ekwiwalentu urlopowego. Należność powinna zostać wypłacona w dniu wypowiedzenia umowy o pracę.

Zakładając, że twoja umowa o pracę zostanie rozwiązana z końcem stycznia, to pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia kwoty za 5 dni urlopu wypoczynkowego. Jeżeli byłeś zatrudniony na etat, a twoje wynagrodzenie wynosiło np. 3500 zł brutto, to musisz obliczyć to w następujący sposób:

  • Wylicz ekwiwalent za jeden dzień: 3500 : 20,92 = 167,30 zł.

20,92 to współczynnik, który obowiązuje w 2022 roku.

  • Wylicz ekwiwalent za jedną godzinę: 167,30 : 8h = 20,91 zł.
  • Wylicz ekwiwalent za 5 dni urlopu wypoczynkowego: 8h x 5 dni = 40 godzin, 20,91 zł x 40 dni = 836,40 zł.

To oznacza, że za niewykorzystany urlop w wymiarze 5 dni, przysługuje Ci kwota 836,40 zł.

Jako pracownik masz prawo domagać się i walczyć o kwestie, które są ci należne tak jak w przypadku ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jeżeli twój pracodawca nie wypłacił ci pieniędzy, które powinieneś otrzymać, możesz ten fakt zgłosić anonimowo za pomocą aplikacji whiblo stworzonej przez braf.tech. To narzędzie, które pozwala wesprzeć organizacje w spełnianiu wymogów prawnych. W ten sposób możesz pomóc przedsiębiorstwu i zapobiec pojawianiu się takich sytuacji. Natychmiast zostaną rozwiązane wszelkie problemy finansowe i wizerunkowe, zanim zostaną upublicznione

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!