Blog

Mamy dobrą wiadomość dla krajowych sygnalistów!

19.10.2021

18 października Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt ustawy na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
To bardzo optymistyczny prognostyk, bowiem po wielu miesiącach oczekiwań wydawało się, że kwestia ochrony sygnalistów nie zostanie rozwiązana w terminie wynikającym z dyrektywy.

Co w szczególności przewiduje projekt ustawy?

✅ status sygnalisty możliwy do uzyskania zarówno przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innych form zatrudnienia
✅ możliwość składania zgłoszeń anonimowych pozostawiona do decyzji pracodawcy
✅ konieczność skonsultowania regulaminu zgłoszeń ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
✅ możliwość rozszerzenia katalogu przedmiotu zgłoszeń przez pracodawcę
✅ sankcje karne za niewprowadzenie wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości – zagrożenie do 3 lat pozbawienia wolności
✅ vacatio legis tylko 14 dni

Co to oznacza dla polskich firm i instytucji, które będą objęte nowymi przepisami już w pierwszym terminie? Wzmożone prace nad dostosowaniem swoich struktur, procesów i kanałów komunikacji.

Gorąco zachęcamy do kontaktu i współpracy wszystkie zainteresowane podmioty. braf.tech, twórcy whiblo, razem z partnerami posiada narzędzia i odpowiedni know-how oraz doświadczenie, by wspierać Wasze organizacje w dostosowaniu do wymogów wynikających z nowych przepisów i efektywnie przejść przez ten proces.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!