Blog

whiblo – aplikacja do sygnalizowania nieprawidłowości w organizacjach

02.11.2021

Aplikacja whiblo stworzona przez braf.tech umożliwia bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w organizacjach. To nowoczesne narzędzie zachęca pracowników do tworzenia lepszego środowiska pracy, a firmy i instytucje wspiera w spełnieniu wymogów prawnych dyrektywy UE o ochronie sygnalistów.

Wchodząca w życie 17 grudnia 2021 roku Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów i prawdopodobnie również polska ustawa regulująca te kwestie, nakłada na firmy prywatne i państwowe oraz instytucje publiczne szereg wymagań, m.in. obowiązek stworzenia wewnętrznych bezpiecznych kanałów komunikacji zapewniających ochronę poufności tożsamości osób zgłaszających nieprawidłowości, a także podejmowanie działań następczych. Jednak jak wynika z badania przeprowadzonego w kwietniu br. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie braf.tech, podmioty w Polsce nie są gotowe na dostosowanie swoich struktur i procesów do nowych regulacji prawnych. Mniej niż 50% firm i instytucji posiada kanały dla sygnalistów, ale w 9/10 przypadków nie zapewniają one anonimowości osób zgłaszających, czego oczekuje 70% pracowników! W efekcie aż 69% respondentów obawia się konsekwencji służbowych, takich jak zwolnienie czy pominięcie przy awansach oraz ostracyzmu współpracowników. Ponadto 44% z nich nie sygnalizuje problemów w miejscu pracy, bo uważa, że ich zgłoszenie nie przyniesie efektów.

Odpowiedzią na potrzeby zarówno pracowników, jak i pracodawców jest system whiblo, stworzony przez braf.tech. Ta nowoczesna i intuicyjna aplikacja przeglądarkowa oraz mobilna pozwala na odbieranie i obsługę zgłoszeń dotyczących przypadków łamania prawa i złych praktyk w organizacji. Dzięki zastosowanym technologiom (szyfrowanie danych i połączeń, zewnętrzne i niezależne serwery z certyfikatem ISO 27001, usuwanie metadanych, podwójne uwierzytelnienie osób obsługujących system w organizacji), whiblo gwarantuje komfort anonimowego zgłaszania nieprawidłowości, jakiego nie zapewniają tradycyjnie stosowane do tego celu kanały komunikacji: skrzynki na listy, firmowe konta mailowe, formularze internetowe czy linie telefoniczne.

Sam proces zgłaszania problemów jest niezwykle prosty. Po utworzeniu indywidualnej instancji klienta w domenie whiblo wystarczy wejść do panelu sygnalisty a następnie wprowadzić informacje o niepożądanej sytuacji. W każdym momencie sygnalista ma możliwość ponownego zalogowania się do systemu z użyciem indywidualnych i poufnych danych, aby uzupełnić swój wpis, sprawdzić status zgłoszenia lub prowadzić w pełni anonimowy dialog z koordynatorem aplikacji po stronie organizacji. Z kolej koordynator, poza obsługą zgłoszeń, ma również możliwość prowadzenia ich rejestru, generowania raportów, archiwizacji zgłoszeń i dokumentów, czy eksportu danych do zewnętrznych zasobów.

System pozwala zachować zgodność z wymaganiami Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML), ustawy prawo bankowe i RODO. System został stworzony w środowisku chmury obliczeniowej, więc proces jego wdrożenia i utrzymania w późniejszym okresie nie wymaga praktycznie zaangażowania wewnętrznych zasobów IT. Jednak największą korzyścią z użytkowania whiblo jest możliwość identyfikacji i eliminowania słabości organizacji na wczesnym etapie, co pomoże zapobiegać większym problemom, jak np. zburzenie dobrych relacji wewnątrz firmy, utrata reputacji czy kary finansowe od organów państwowych. Narzędzie wspiera budowanie zaufania i zaangażowania pracowników w sprawy organizacji, a długofalowo wizerunku rzetelnego pracodawcy i partnera biznesowego.

Warto również wspomnieć, że whiblo nie tylko zabezpiecza potrzeby sygnalisty, ale również wspiera osoby wyznaczone do odbierania i obsługi zgłoszeń po stronie organizacji. Wpłynięcie zgłoszenia często oznacza dodatkowe obowiązki, a czasem zmianę priorytetów. Trzeba uruchomić procedurę przyjęcia i wyjaśnienia zgłoszonej sytuacji, co może trwać nawet kilka miesięcy. Projektując aplikację, braf.tech skupił się na tym, by była ona możliwie najbardziej intuicyjna dla każdego użytkownika oraz ułatwiała zarządzanie sprawami przez organizację.

Aplikacja jest dostępna w sprzedaży od 1 sierpnia 2021 roku w modelu SaaS w trzech pakietach, w polskiej, angielskiej, niemieckiej i czeskiej wersji językowej. Więcej informacji na temat aplikacji można znaleźć na stronie whiblo.pl

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!