Blog

Gdzie zgłosić mobbing?

06.11.2021

Mobbing to zjawisko, które występuje w firmach i organizacjach niemal od zawsze, jednakże dopiero od kilku lat mówi się o nim coraz więcej i głośniej. Skutkiem mobbingu jest poniżenie, ośmieszenie, izolowanie, a w końcu wyeliminowanie pracownika z zespołu. Dlatego działaniom tym należy zapobiegać i je skutecznie zwalczać. Dowiedz się, jak rozpoznać i gdzie zgłosić mobbing.

Czym jest mobbing?

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy mobbing to zachowania oraz działania polegające na długotrwałym i uporczywym nękaniu bądź zastraszaniu pracownika w sposób werbalny lub niewerbalny. Mobberem bywa przełożony albo współpracownik, a samo zjawisko może dotyczyć jednej lub większej liczby osób, w tym nawet całego zespołu bądź organizacji. Konsekwencją takich zachowań jest przede wszystkim pogorszenie stanu psychicznego ofiary, przejawiające się m.in. poczuciem odosobnienia, obniżoną oceną własnej przydatności zawodowej, a nawet stanami lękowymi.
Innymi słowy, mobbing to nic innego jak regularne terroryzowanie psychiczne pracownika w życiu zawodowym, objawiające się szeregiem nieetycznych i wrogich zachowań. Przejawem mobbingu może być wiele działań, które wpływają negatywnie na proces komunikacji i relacji międzypracowniczych, postrzeganie pracownika w środowisku zawodowym, jego pozycję zawodową, a także zdrowie fizyczne i psychiczne.

Mobbing a obowiązki pracodawcy

Kodeks pracy wskazuje, że obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Firma musi zatem podjąć działania służące zapobieganiu zjawisku mobbingu, a w sytuacji, kiedy ono wystąpi, ma obowiązek podjęcia niezbędnych działań w celu jego likwidacji. Do działań antymobbingowych można zaliczyć m.in. wprowadzanie odpowiednich regulaminów wewnętrznych, przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych, kreowanie odpowiedniej etyki i kultury organizacyjnej czy też profesjonalne zarządzanie personelem.

Mobbing to bardzo poważne i groźne zjawisko, które skutkuje nie tylko pogarszającą się atmosferą w pracy czy rotacją wśród zatrudnionych, ale przede wszystkim poważnymi problemami zdrowotnymi pracowników. Znane są również przypadki samobójstw z powodu mobbingu. Dlatego tak ważne jest możliwie najszybsze reagowanie w przypadku działań i zachowań noszących znamiona mobbingu w organizacji. Komu zgłosić mobbing w pracy i w jaki sposób to zrobić?

Jak zgłosić mobbing?

Jeśli pracownik czuje, że stał się ofiarą mobbingu, powinien jak najszybciej zacząć przeciwdziałać temu zjawisku. Należy powiadomić o nim przełożonego, a jeśli to on jest mobberem, warto zwrócić się o pomoc do kierownictwa wyższego szczebla, np. właściciela firmy lub zarządu. Fakt ten można również zgłosić do działu personalnego.

Anonimowe zgłoszenie mobbingu – skorzystaj z Whiblo!

Komu zgłosić mobbing w sytuacji, gdy jesteś ofiarą mobbera albo świadkiem takich zachowań względem innych osób, ale chcesz jednocześnie pozostać anonimowym? Gdzie zgłosić mobbingw takim przypadku? Polecanym rozwiązaniem jest aplikacja Whiblo. To nowoczesny kanał służący do informowania o niepożądanych sytuacjach i naruszeniach prawa w miejscu pracy. Narzędzie gwarantuje pełną anonimowość sygnalistom, a tym samym zapewnia im bezpieczeństwo i komfort zgłaszania nieprawidłowości. Liczne badania dowodzą, że osoby, które nie muszą podawać swoich danych, są bardziej skłonne i otwarte na to, by informować o doświadczanych lub widzianych nieprawidłowościach. Skorzystanie z aplikacji Whiblo to zatem skuteczny pomysł na to, jak zgłosić mobbing i inne niepożądane zachowania w organizacji. Wyeliminowanie strachu przed rozpoznaniem tożsamości sygnalistów wiąże się z wieloma korzyściami dla firmy, które wynikają z zaangażowania pracowników we współtworzenie stabilnego i bezpiecznego środowiska pracy oraz kreowania pozytywnego wizerunku marki.

Warto skorzystać z możliwości rozwiązania sprawy mobbingu na poziomie samej firmy. Jeśli jednak jest to niemożliwe, pozostają również inne możliwości, w tym prawne. Miejscem, gdzie zgłosić mobbing można poza firmą, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Ofiara mobbingu ma prawo złożyć skargę w PIP, a w sytuacji, gdy obawia się ona reakcji ze strony mobbera, może zdecydować się na anonimowe zgłoszenie mobbingu. Drugą możliwością jest napisanie pozwu o mobbing i złożenie go bezpośrednio w Sądzie pracy. Należy mieć na uwadze, że składając pozew, trzeba koniecznie dostarczyć dowody na potwierdzenie swych słów i powołać świadków, którzy widzieli niewłaściwe zachowania ze strony mobbera.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!