Blog

Ochrona sygnalistów w Polsce pod lupą TSUE

23.02.2023

15 lutego 2023 r. Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce i 7. innym państwom członkowskim w związku z brakiem wdrożenia przepisów o ochronie sygnalistów. Przypominamy tylko, że krajowe ustawy w tym zakresie powinny zostać uchwalone do 17 grudnia 2021 r., tymczasem w Polsce nadal nie mamy obowiązujących przepisów.

Oprócz Polski, pozew został skierowany przeciwko Czechom, Niemcom, Hiszpanii, Włochom, Estonii, Luksemburgowi oraz Węgrom. Państwa te nie wdrożyły przepisów zapewniających sygnalistom ochronę przed działaniami odwetowymi w związku ze składaniem przez nich zgłoszeń o naruszeniach prawa Unii. Według założeń, przepisy te obowiązują określone podmioty z sektora publicznego oraz prywatnego i powinny zostać wdrożone do 17 grudnia 2021 r. Polski ustawodawca do tej pory zaprezentował już 6 projektów ustawy. Nadal jednak nie wiemy tego, czy ten ostatni należy traktować jako ostateczną wersję oraz kiedy przepisy wejdą w życie.

Warto dodać, że to nie pierwszy przypadek działań ze strony Komisji Europejskiej w tym aspekcie, bowiem już w styczniu 2022 r. organ ten kierował wezwania do 24 państw członkowskich dotyczące niepełnego przeniesienia przepisów UE lub braku wymaganych informacji o prowadzonych działaniach przed upływem terminu określonego w dyrektywie. Kolejne kroki, skierowane już do węższego grona, Komisja wykonała jeszcze w lipcu i we wrześniu ubiegłego roku. Widać tutaj, że unijne organy trzymają rękę na pulsie i cały czas starają się monitorować sytuację. Jaki będzie tego skutek? Zapewne wkrótce się dowiemy.

Nam, podobnie jak wielu podmiotom, zależy na tym, aby krajowy proces legislacyjny przyspieszył doprowadzając do implementacji założeń dyrektywy. Nieraz już za pośrednictwem mediów tradycyjnych i społecznościowych mogliśmy usłyszeć o sytuacjach niebezpiecznych z punktu widzenia interesu społecznego i publicznego. A w ilu przypadkach potencjalni sygnaliści wstrzymują się z podjęciem jakichkolwiek działań z obawy przed konsekwencjami lub zgłaszają naganne sytuacje, a ich dane wyciekają przez brak odpowiednich zabezpieczeń technicznych i proceduralnych? Naszym zdaniem to duży problem i takie regulacje w naszym kraju są po prostu potrzebne.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!