Blog

whiblo – kompletny system do obsługi procesów whistleblowingowych w organizacji

14.03.2023

Aplikacja whiblo została stworzona w 2021 r. Od tego czasu wprowadziliśmy w naszym rozwiązaniu szereg modyfikacji i zmian, które zwiększają jego możliwości, ale również pozwalają na dostosowanie funkcji do różnych potrzeb organizacji. W poniższym tekście pokusiliśmy się o podsumowanie najważniejszych cech whiblo.

whiblo jest narzędziem służącym do obsługi procesów whistleblowingowych w organizacji. Z jednej strony służy do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od sygnalistów w sprawach dotyczących łamania prawa wynikających z dyrektywy UE. Z drugiej – umożliwia ich przetwarzanie w ramach przewidzianych w prawie działań następczych. Jednym słowem – whiblo pełni funkcję kanału komunikacji pomiędzy sygnalistą a firmą (kanał zgłoszeń). Jest narzędziem do zarządzania całym procesem whistleblowingowym. O tym, dlaczego organizacja powinna wybrać aplikację informatyczną, a nie inną formę przyjmowania zgłoszeń pisaliśmy pod tym linkiem. Więcej można dowiedzieć się także w tym artykule. W tym miejscu chcielibyśmy jednak skoncentrować się na zaletach whiblo.

Najważniejsze cechy naszej aplikacji:

Zgodność z przepisami prawa – whiblo jest m.in. zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, czyli dyrektywą o ochronie sygnalistów oraz ustawą o ochronie danych osobowych (RODO), a także z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

Intuicyjny wygląd i prosta obsługa – aplikacja została zbudowana w oparciu o dobre praktyki w zakresie tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych, tak aby jej obsługa była możliwie najprostsza dla użytkowników na każdym poziomie kompetencji cyfrowych. Aby dokonać zgłoszenia, sygnalista musi jedynie wypełnić prosty formularz internetowy. Następnie, po przesłaniu zgłoszenia otrzymuje indywidualnie przypisany identyfikator sprawy, który pozwala na ponowne zalogowanie się do systemu w celu sprawdzenia statusu swojego zgłoszenia lub przesłania dodatkowych informacji uzupełniających.

Ochrona prywatności sygnalisty – dostęp do aplikacji mają tylko osoby upoważnione przez organizację, za co odpowiadają m.in. indywidualne konta koordynatorów systemu. Istnieje możliwość rozdziału uprawnień dla poszczególnych członków zespołu odpowiadającego za przyjmowanie i przetwarzanie zgłoszeń oraz użycie mechanizmu logowania opartego o 2FA, czyli uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Ponadto, whiblo posiada szereg mechanizmów chroniących prywatność sygnalisty, m.in. automatyczne kasowanie ciasteczek, danych IP sygnalisty czy metadanych, zaszytych w załącznikach przesyłanych w zgłoszeniu. Co więcej, na życzenie klienta, aplikacja whiblo może również dopuścić przyjmowanie zgłoszeń w 100% anonimowych, w których sygnalista nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych – ochrona danych, pozyskanych w procesie zgłaszania nadużyć, jest jednym z najważniejszych aspektów, jakie musi spełnić kanał komunikacji. W whiblo zabezpieczamy zarówno transmisję danych, proces ich przetwarzania, a potem przechowywania oraz sam dostęp do aplikacji. W tym celu stosujemy m.in. szyfrowanie danych algorytmami i szyfrowanie transmisji danych protokołami bezpieczeństwa. Podstawą bezpieczeństwa jest jednak infrastruktura IT. Naszą usługę oparliśmy na sprawdzonej i zabezpieczonej platformie chmurowej Microsoft Azure, z wykorzystaniem usługi Application Gateway, stosując także zapory aplikacji internetowych (WAF).

Rozwiązanie dla urzędu, międzynarodowej korporacji i MŚP – aplikacja jest sprzedawana w modelu SaaS (ang. Software as a Service) na podstawie rocznej subskrypcji w 3 planach sprzedażowych. Różne pakiety, ale też funkcje aplikacji pozwalają na dostosowanie produktu do konkretnych potrzeb i możliwości, np. zwiększenie liczby użytkowników – koordynatorów systemu, różne wersję językowe, wielkość bazy danych, możliwość rozbudowy formularza o pola dla organizacji działających w różnych lokalizacjach oraz grup kapitałowych, dopasowanie motywu wizualnego i formularza zgłoszeniowego oraz wiele innych.

Dostępność dla szerokiego grona odbiorców – nasza aplikacja jest dostępna w 5 językach – polskiej, angielskiej, niemieckiej, czeskiej i ukraińskiej, a na życzenie klienta możemy stworzyć kolejną wersję językową. Co więcej, z poziomu panelu administratora klient może uzyskać dostęp do wszystkich komend w ramach systemu i przetłumaczyć aplikację samodzielnie w całości lub w części (np. panel sygnalisty).

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – aplikacja została zbudowana w oparciu o wytyczne WCAG, które opisują dostępność treści internetowych (aplikacji i stron), udostępnianych osobom z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu, intelektualnymi czy zaburzeniami poznawczymi. W większości obszarów aplikacja spełnia normy WCAG z poziomu A. Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule.

Proste wdrożenie – system został stworzony w środowisku chmury obliczeniowej, więc proces jego wdrożenia i utrzymania w późniejszym okresie nie wymaga praktycznie zaangażowania wewnętrznych zasobów IT.

Oczywiście to tylko subiektywne zestawienie cech i funkcji systemu whiblo. Co jednak ważniejsze, nasza aplikacja jest doceniana zarówno przez klientów, którzy decydują się na wybór whiblo, jak również przez niezależnych ekspertów. Oto jedna z ostatnich opinii, której autorem jest Oskar Filipowski, doktor nauk prawnych, trener i wykładowca, ale przede wszystkim praktyk z doświadczeniem korporacyjnym i znany ekspert z obszaru compliance:

„Kiedy podczas moich wykładów padają pytania o warte uwagi rozwiązania dot. whistleblowingu, wskazuję m.in. aplikację whiblo, która jest bardziej przystępna cenowo niż zachodnioeuropejskie rozwiązania, a jednocześnie jest dostosowana do polskich realiów. Warto wspierać krajowe rozwiązania, szczególnie gdy są ciekawe i przemyślane.”

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!